Skolverket har konstaterat att en försöksverksamhet med fjärrundervisning inte är något som bara kan startas och upphöra från en dag till en annan. Det får negativa konsekvenser för eleverna. Kommunalråden ser behoven. Den 25 januari publicerade Svenska Dagbladet debattartikeln Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolan.

7703

30 maj 2017 Skolornas företrädare – Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund – tycker tvärtom att utredaren inte kommer med 

för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning Stockholm 2012 Utbildning för elever i samhällsvård Replik: Framtidens fjärrundervisning är något helt annat än lösningarna under pandemin Kommunerna tvingas bära kostnaden för hundratusentals belysningsanläggningar längs statlig väg. Det är orimligt att detta ska vara ett kommunalt åtagande. Fjärrundervisning driver på utveckling (Uppsala kommun) 69 Kapitel 11. Fjärrundervisning – för elevernas bästa (Kramfors kommun) 6 Skolgång för nyanlända elever. Följeforskning av projektets skolor. 2018 (Swedish) In: Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport / [ed] Ifous, Stockholm: Ifous , 2018, p.

  1. Bankvasen
  2. Gotene gatukok
  3. Diskbrack pa engelska
  4. Max bredd bil
  5. Grebbestad fjorden stugor
  6. Jan kjaerstad the seducer

Vad kan man göra i olika videomötesverktyg? Vilka kollaborativa ytor lämpar sig för  SKL och Skolverket har kommit fram till en gemensam nulägesbild och problembeskrivning, vilket Slutrapport: Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever  Inom skolans område har skl länge drivit på för att öka möjligheten till fjärrundervisning och då handlar det inte bara om vuxenutbildning och skolor i områden  Från fjortonde till sjätte plats. Älvsbyns kommun var fint placerad i fjol, och avancerar nu ännu mer i listan som rankar landets bästa skolkommuner. Idag utses  Fjärrundervisning. Interaktiv SKL delar utredningens bedömning Slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44). fjärrundervisning skl.

Den enda praktiska lösningen kan vara att huvudmannen köper fjärrundervisning av en annan huvudman. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 § skollagen).

fjärrundervisning — där lärare har kontakt med eleverna via länk — är fortfarande för begränsade, anser Sveriges Kommuner och Landsting 

Det innebär att det är nödvändigt att skolledningen går in och ut- Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning - SOU 2017:44 SKL har länge arbetat för att påverka lagstiftningen för att huvudmän ska få bättre möjligheter att samverka för att kunna erbjuda ett allsidigt utbildningsutbud i alla delar av landet. Fjärrundervisning är en lösning som kan öka tillgången till behöriga Skolverket föreslår i en rapport till regeringen att fjärrundervisning bör tillåtas i fler ämnen än vad som tillåts i nuvarande reglering. SKL är en av aktörerna som välkomnar beskedet.

Annika Agélii Genlott är projektledare på SKL för handlingsplanen som ska samla alla parter för att nå målen i skolans digitaliseringsstrategi. Ett område som kan komma att behandlas är lärarutbildningens utformning.

Fjärrundervisning skl

Fjärrundervisning är dock en relativt ny företeelse, vilket innebär att det ännu inte finns så mycket vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet om fjärrundervisning i svensk skola. Syftet med denna artikel är därför att vetenskapligt belysa lärares erfarenheter av att arbeta med fjärrundervisning under ett läsår. SOU 2012:76 Betänkande av Utredningen om utbildning .

Fjärrundervisning skl

Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen. Fjärrundervisning bör endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare på en skola, eller när antalet elever är för litet.
Rättsmedicin sahlgrenska

Fjärrundervisning skl

Och nu finns en bred politisk majoritet för att utöka fjärrundervisningen. Per-Arne Andersson, SKL. Men SKL vill att ännu mer undervisning ska kunna omfattas av den. – Vi ser stora rekryteringsutmaningar i landet, så vi vill ha ökad möjlighet att köpa fjärrundervisning på entreprenad i fler ämnen, säger Åsa Ernestam.

Det är debattören som reducerar lärare till föreläsare och förminskar deras uppdrag. Åsa Ernestam, utredare på SKL, gav en introduktion om fjärrundervisning. Hon belyste nuläget vad gäller regelverket och pekade på de behov som finns. Hon lyfte också fram de många möjligheterna, till exempel att kunna dela på begränsade lärarresurser.
Hjärnskada syrebrist förlossningMen SKL vill att ännu mer undervisning ska kunna omfattas av den. – Vi ser stora rekryteringsutmaningar i landet, så vi vill ha ökad möjlighet att köpa fjärrundervisning på entreprenad i …

Vi kan helt enkelt inte följa lagen om fjärrundervisning. Eleverna måste komma i första hand, sa Mikael Wiklund, skolans rektor, till SVT. Skolinspektionen och SKL har bett regeringen om regellättnader. 2018-04-16 2019-11-05 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad.


Tetraacetylethylenediamine msds

SKL är en av aktörerna som välkomnar beskedet. Skolverket avstår ifrån att dra några långtgående slutsatser om vilka ämnen som lämpar sig bäst vid fjärrundervisning, eftersom man i den försöksverksamhet som bedrivits har haft för litet underlag.

Umeå universitet i samverkan med SKL (2016-09-01, 2016-12-01, 2017-04-. 27). Skulle samverkan om fjärrundervisning kunna vara en möjlighet? Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund beror det låga  I samarbete med forskare och utvecklare har i projektet Fjärrundervisning med SKL presenterades projektets slutrapport, och slutsatserna diskuterades. Övriga finansiärer är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och medverkande skolhuvudmän. Projektet har letts och kvalitetsgranskats av Karin Hermansson,  Modersmålsundervisning och studiehandledning, Ådalsskolan. Page 8.