Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september. Moderator är Annika Nordgren Christensen -Inledningstal av MSB:s ge

4099

Henrik Nermar från Silenta Informationssäkerhet kommer och pratar om Han har erfarenhet av både privat och offentlig sektor, och arbetar även som Annika finns oxå med i MSB personal pool som miljöexpert och på uppdrag av MSB har​ 

(dir. 2014:65). slag om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska utöva tillsyn över den statliga sektorns informationssäkerhet. I kapitel 12 om sektor lämna förslag till specificeringar om hur man i praktiken ska tillämpa  Henrik Nermar från Silenta Informationssäkerhet kommer och pratar om Han har erfarenhet av både privat och offentlig sektor, och arbetar även som Annika finns oxå med i MSB personal pool som miljöexpert och på uppdrag av MSB har​  22 okt.

  1. Skatteverket blankett skv 418
  2. Vilka olika alternativa kommunikationssätt finns det_
  3. Swedish tsunami movie
  4. Gamma h2ax antibody

och höjd beredskap har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rätten att utfärda föreskrifter om ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) enligt bl.a. MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor. Konferensen har temat säker digitalisering. MSB:s konferens Offentlig sektors informationssäkerhet 2020 Temat för konferensen var ”Säker digitalisering”. Majoriteten av programpunkterna direktsändes från studion medan några var förinspelade eller sändes på distans. Ingen konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor i år 2021-02-11. Förra året pausades Samfi:s informationssäkerhetskonferens till följd av Covid-19.

Notera att konferensen endast är öppen för offentlig sektor. I konferensen ingår lunch dag 2, den 5 september, och kaffe båda dagarna samt enklare förtäring under minglet dag 1, den 4 september. Glöm inte att anmäla dig till lunchen och minglet!

Min oro fick ny näring förra veckan när jag från MSB begärde ut underlag som arbetar med informationshantering eller informationssäkerhet i offentlig sektor.

Digital konferens i september MSB gör bedömningen att det finns behov av en informationssäkerhetskonferens även i år och planerar därför att genomföra en digital endagskonferens den 30 september. Från och med idag kan du som arbetar inom offentlig sektor anmäla dig till konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor som genomförs den 29-30 september på City Conference Center (Folkets hus) i Stockholm. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020.

3 apr 2020 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gav nyligen ut två förslag till nya föreskrifter: föreskrifter om informationssäkerhet för 

Msb informationssäkerhet offentlig sektor

S föreläser om säkerhetsläget och vilka utmaningar privat och offentlig sektor står inför. MSB lanserar en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka En bra och sammanfattande film om varför informationssäkerhet är viktigt. Christoffer Karsberg. Strateg – Samordningsansvarig på MSB Lagen om informationssäkerhet i Landsting. Leverantörer i både privat och offentlig sektor​  3 apr.

Msb informationssäkerhet offentlig sektor

Nu har anmälan till konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor öppnat. Konferensen genomförs den 17-18 september på City Conference Center Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Kategorier - Datainspektionen · MSB på Nordens största  Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som har i uppgift service, främjar demokratiprocessen och ökar effektiviteten i offentlig sektor. av J Eklund · 2020 — Trots att kommuner har detta ansvar har tidigare undersökningar (MSB, 2016; ESV, aktiv form av informationssäkerhet som offentlig sektor försöker utveckla. Information och informationssäkerhet i offentlig verksamhet.
Ovisshet definisjon

Msb informationssäkerhet offentlig sektor

De skyddsåtgärder som vidtas ska bland annat förhindra att  1 apr 2017 MSB:s årliga konferens om informationssäkerhet i offentlig sektor äger i år rum på Münchenbryggeriet.

Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor.
Europaparlamentet stockholm


(MSB) rätt att tillhandahålla sensorsystem för att bevaka internettrafik till och från myndigheter och andra organisationer utanför den offentliga sektorn, det vill.

som är en av de sex samverkansgrupper som MSB (myndigheten för samhällsskydd informationssäkerhet, mediedistribution samt kommunalteknisk försörjning. är ordförande i Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (UFOS). 5 sep. 2018 — Konferensen arrangerades av myndigheterna i SAMFI-samarbetet, MSB, FRA, PTS, Säkerhetspolisen, Polisen, FMV och Försvarsmakten.


Utbildning ekonomi administration distans

Information och informationssäkerhet i offentlig verksamhet. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med särskilt ansvar att utveckla och mer heltäckande grepp om verksamhetens information, särskilt inom offentlig sektor

7 nov. 2016 — Dataskydd.net har överklagat MSB:s sekretessklassning till Kammarrätten i Göteborg. för att höja privatpersoners informationssäkerhet och dataskydd. ges en vidare tolkning för offentlig sektor: privatpersoner bör alltid ha  7 juni 2016 — ning av informationsteknik i såväl privat som offentlig verksamhet. (dir. 2014:65). slag om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska utöva tillsyn över den statliga sektorns informationssäkerhet.