Socialstyrelsen har tagit fram en modell, kallad BBIC (barns behov i centrum) för att skapa ett enhetligt system för landets socialtjänster att arbeta efter när det kommer ärenden gällande barn. BBIC-metoden bygger på ett antal grundprinciper, den s.k. triangeln samt formulär, rutiner och möten.

4516

Socialstyrelsens projekt ”Dartington” och ”Barns behov i centrum” (BBIC) har haft som avsikt att förbättra utredningsarbetet och uppföljningar av barn inom den sociala barnavården och målet att förändra barnavården nationellt. Med BBIC avsåg Socialstyrelsen att skapa ett nationellt enhetligt och heltäckande

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov.

  1. Divergent konvergent mathe
  2. Archimedes penta outboard parts
  3. Camping mala milna
  4. Tove jansson den avslöjande tröstaren
  5. Avkastning på investeringar
  6. Christian azar familj
  7. Sally serie realtor
  8. Alleskolan vara

Känslor och  Socialstyrelsens BBIC-triangeln är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring i triangeln, till exempel genom  Den del av metodstödet som rör triangeln redovisar risk- och skyddsfaktorer samt viktiga aspekter under triangelns områden. Annika Öquist. BBIC-triangeln är en modell och en tankestruktur om ett barn och barnets behov som kan användas under hela processen. Triangeln har tre sidor  BBIC-triangeln ger den nöd- vändiga kunskapen utifrån en helhetssyn på barnet och dess om- givning. Barnets behov sätts här i relation till  Socialstyrelsen har uppdaterat informationsspecifikationen för BBIC, Barns behov i centrum. Den beskriver BBIC-triangelns olika områden och delområden  Barns behov i centrum (BBIC) används för utredning, genomförande BBIC-triangeln består av tre sidor: Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga och Familj  Känner du som arbetsledare till de nio grundprinciperna och triangeln i Barns behov i centrum, BBIC, och vet hur handläggarna ska använda  Barns behov i centrum (BBIC) används vid utredning, genomförande BBIC-triangeln består av tre sidor: Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga och Familj  Studiehandledning för BBIC är endast tillgänglig för BBIC-utbildare.

Denna licens regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen. För att kunna Figur 1 Triangeln Med BBIC avsåg Socialstyrelsen att skapa ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård.

4 Sveriges officiella statistik, familjerätt 2007 socialstyrelsen BBiC triangeln, FN:s konvention om barnets rättigheter, barnets släktträd och en sammanfattning 

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp  Socialstyrelsen. 2018-04-16 06 Socialstyrelsen. 2018 04:16 Socialt nätverk och integrering. Socialstyrelsen.

problem (ibid.) Rasmusson (2009) instead describes BBIC as flexible in relation to structure and content. The concrete tools associated with BBIC are the social workers foundation of knowledge and the BBIC triangle, which highlights the children’s, needs, parents’ abilities and the children’s surroundings.

Socialstyrelsen bbic triangel

Unfortunately, your browser is outdated and doesn Barns behov i centrum, BBIC BBIC är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga. Syftet är att stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk. Socialstyrelsen har tagit fram en modell, kallad BBIC (barns behov i centrum) för att skapa ett enhetligt system för landets socialtjänster att arbeta efter när det kommer ärenden gällande barn.

Socialstyrelsen bbic triangel

Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets Socialstyrelsen lanserar verktyg för systematisk uppföljning; BBIC innehåller bland annat metod- och dokumentationsstöd. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens och utbildning.
Skatteverket utbildning enskild firma

Socialstyrelsen bbic triangel

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga från England och som har modifierats till svenska förhållanden av socialstyrelsen, Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln, utgår från forskningsbaserade  net i centrum, Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och grundprinci-. En arbetsgrupp inom Socialstyrelsens IoF-enhet har försökt bearbeta Via en utredningsplan genomförs utredningen utifrån BBIC-triangeln,  För mer information: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic. Grunderna i BBIC (Barns behov i centrum) illustreras med hjälp av en triangel. Triangeln  BBIC- triangeln kopplat till hedersrelaterat förtryck och våld .

I socialtjänsten används BBIC för att bedöma om ett barn har behov av skydd eller inte, och i vilken utsträckning. För att göra den bedömningen utgår man från BBIC:s nio grundprinciper och den så kallade BBIC-triangeln.
Infant bacterial eye infection


1 maj 2020 BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen. Bilden visar BBIC- triangelns tre huvudområden: barnets utveckling, föräldrarnas 

Figur 1 Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel. Källa: Socialstyrelsen.


Stadning sundsvall

net i centrum, Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och grundprinci-.

dessa tre dimensioner grundar sig på BBIC:s synsätt, där barnet (och dess biologiska Detta samspel illustreras med hjälp av en Triangel, där behovsområdena och resursom-. BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har.