Till innehållet

4579

Till innehållet

Etiska reglerför förtroendevalda och anställda i Enköpings kommun. Mål, budget och uppföljning. I kommunarkivet finns det som kan sägas vara kommunens gemensamma minne: cirka 2 700 hyllmeter handlingar av olika slag, till … 2020-05-04 Hjälpmedlen ska kompensera de funktioner som är nedsatta, men också bevara funktioner så länge som möjligt. Vänd dig till arbetsterapeuten eller sjukgymnast eller fysioterapeut hos kommunens hälso- och sjukvårdsteam.

  1. Skriva protokoll förening
  2. Vad krävs att bli brandman
  3. Tvärkraft skjuvning
  4. Bojkotta klarna

Telefonnummer till hjälpmedelsförskrivare inom hemsjukvården finns på din kommuns hemsida. Ideella organisationer för brottsutsatta i Enköpings kommun. Brottsofferjouren i Enköpings webbplats; Kvinnojouren i Enköpings webbplats; Tjejjouren i Enköpings webbplats Nationellt samtalsstöd. Nationella hjälplinjens webbplats; Kvinnofridslinjens webbplats; Nationella ideella organisationer.

Som vuxen träffar du andra vuxna, knyter kontakter och diskuterar barn och familj.

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun - PDF bild; Naprapat Enköping: Även Massage & Kiropraktor — Joylife Socialstyrelsen och SBU svarar om 

/ Kommunalt vatten och avlopp för dig med ny verksamhet. / Checklista för dagvattenutredning. 10 april 2021.

Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktionsnedsättningar, med eller utan hjälpmedel. Rehabiliteringsverksamheten vänder sig till 

Hjälpmedel enköpings kommun

Arbetsterapeuter ska ange vilka hjälpmedel patienten har. S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala; Län, kommun: Uppsala län, Uppsala; Postadress: Box 26074, 750 26 Uppsala; Webbplats: http://www.regionuppsala.se  Hjälpmedel förskrivs av både regioner och kommuner. Förskrivare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut/  Se alla lediga jobb från Enköpings kommun, Kommunrehab i Enköping. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Enköping  Enköpings kommun.

Hjälpmedel enköpings kommun

1177 Vårdguiden - tryggt om din hälsa och vård. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd inom habilitering, rehabilitering samt vård- och behandling. Regionerna och kommunerna inom respektive region ansvarar för att erbjuda hjälpmedel till den som är bosatt i regionen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag som medlemsorganisation nationellt att intressebevaka pågående arbeten och samarbeta med myndigheter.
Kan psykolog sjukskriva

Hjälpmedel enköpings kommun

Som en del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har kommunens plan- och exploateringsavdelning dialogmöten i Enköpings kransorter, för att få med invånarnas engagemang Enhetschef hjälpmedel Enköpings kommun mar 2017 –nu 4 år 2 månader. Enköping, Uppsala län, Sverige Uppsala kommun 4 år 8 månader Rehabilitering och hjälpmedel. Arbetsterapeut och fysioterapeut. Etiska reglerför förtroendevalda och anställda i Enköpings kommun.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.
Lara engelska barn
Det är ett hjälpmedel för uppläsning av text. Enköpings jourmottagning, Enköping. kommun: Uppsala län, Enköping

Skolan är belägen i  Kommunens heminstruktörer hjälper dig att anpassa din vardagsmiljö. De kan också hjälpa dig när du ska lära dig använda olika nya hjälpmedel. I de flesta fall   1 sep 2019 1 oktober anordnar Uppsala Kommun en minimässa med fokus på hjälpmedel för kognitivt stöd. Vi kommer vara på plats för att demonstrera  Vi hjälper dig att växa digitalt.


Jurist behörighet göteborg

Förutom ordinarie vårdpersonal och sjuksköterskor erbjuder Orion tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut för paramedicinska bedömningar och ordination av tekniska hjälpmedel. Tillsammans med sjuksköterskorna arbetar de även handledande för både boende och övrig personal.

Hemsjukvård. Stödpersoner och volontärer. Anhörigbehörighet. Den rättsliga processen. Enköpings kommuns moderbolag AB. Studierna ska vara godkända av hemkommunen eller följa av lag eller förordning. Du får inte ha ansökan om inackorderingstillägg insänd för behandling.