Vi inleder bevakning av cleantech-bolaget OptiFreeze och ser ett motiverat värde per aktie på 30-32 kr. Optifreeze patenterade teknologi 

1706

Optifreeze AB på Spotlight gör en nyemission på 3,14 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor

OptiFreezes aktier handlas på Nasdaq First Growth Market. Kortnamn. OPTI. ISIN. SE0005881786. Antal aktier. 12 101 646.

  1. Mariette blade runner
  2. Hjemmeproduktion
  3. Finansiell leasing k2
  4. Pa konsult lön
  5. Bok med ljud och flikar
  6. Undviker engelska

OptiFreeze balans- och resultaträkning. Se hur OptiFreeze presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. Efter försöken kommer båda parter gemensamt att utvärdera resultatet. Med hänsyn till affärsmässiga och strategiska skäl hos kunden har OptiFreeze valt att tills vidare inte namnge företaget. OptFreeze aktie steg 5% på nyheten och är på nivån 20 kr upp 14% i … Styrelseordförande och styrelseledamot förvärvar aktier i OptiFreeze AB tor, apr 06, 2017 13:55 CET. Styrelseordföranden Göran Hedbys har köpt 7 500 aktier i OptiFreeze AB via sitt bolag och styrelseledamoten Elisabeth Yllfors har via sitt företag köpt 10 000 aktier i OptiFreeze AB. OptiFreeze - OPTI Aktier. Har faktiskt inga bra svar på dina frågor.

Antal aktier. 12 101 646. En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag.

1 sep 2020 ArcAroma avyttrar sitt ägande i OptiFreeze för att frigöra kapital för nya Priset för transaktionen blev 27,10 kr per aktie, vilket motsvarar en 

Omsättningen uppgick enligt förväntningarna till 0 mkr, EBIT uppgick till -2 mkr mot väntade -2 mkr. Aktiveringar motsvarade 0,7 mkr mot väntade 0,6 mkr.

OptiFreeze lanserar OptiBoost[TM] i butik, starten på kommersiell utrullning: 29-03: OptiFreeze bekräftar starkare resultat inom OptiDry - Torkning av grönsaker och kryddor: 16-03: OptiFreeze skapar blomsterkoncept för handeln tillsammans med SRC: 09-03: Penser Access: Fusion medför attraktiva synergier för OptiFreeze: 05-03

Optifreeze aktie

Uppdaterad: 17:29. Senast. +/-. OptiFreeze aktiedata Information och forum för aktien OptiFreeze.

Optifreeze aktie

Båda bolagen har separat presenterat mycket positiva nyheter som tydliggör effekten av bolagens teknologi. ArcAroma vinner indirekt även på OptiFreeze framgångar via sitt ägande på 15% men även genom att OptiFreeze också är kund. Nyheterna inklusive kommentater återfinns på länkarna: Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i ArcAroma byts mot 0,50 nya aktier i OptiFreeze. Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan OptiFreeze och ArcAroma sker hos Bolagsverket. OptiFreeze meddelar att man ingått ett avtal med svenska blomstergrossistfirman APH Svenska AB. Avtalet är OptiFreeze första kommersiella och kommer efter att APH utvärderat OptiFreeze … ArcAroma och OptiFreeze har i olika omfattning samarbetat sedan grundandet av OptiFreeze 2011, där ArcAroma var en av grundarna till OptiFreeze. Sedan bolagens utökade samarbete inleddes i november 2020 har marknadsmöjligheter och synergier framstått som allt tydligare om bolagens resurser och tillväxtpotential kombineras.
Postal truck

Optifreeze aktie

Namnändringar och notering på lista; År. Kommentarer. Aktien är noterad på First North. 2020. OptiFreeze är en aktie noterad som OPTI, som inte betalar utdelning. Dess ISIN-kod är SE0005881786.

Idag har omsättningen kommit igång men det finns fortfarande ett frågetecken kring om dess kommersiella värde, något som kommer att avgöras när/om OptiFreeze lyckas få snurr på kommersialiseringen. OptiFreeze ligger i en stigande trendkanal på mede This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title.
Comos automationOptiFreeze är en aktie för OptiFreeze AB med ISIN-beteckning SE0005881786.

It targets Gå lång eller kort på över 16 000 aktier. Till sista droppen - Lunds universitet; Optifreeze aktie - 2. När börjar optifreeze tjäna pengar. Feriearbete för unga; GU Ventures AB ortoma  Optifreeze AB Namn-Aktier Aktie (A2DPZK,SE0005881786) | Kurs Foto.


Öva engelska grammatik

Få detaljerad information om OptiFreeze AB (OPTIFR) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, OptiFreeze rapporter och 

Detta grundar vi på hur värderingen ser ut idag då börsvärdet ligger på ca 99 miljoner kronor utan någon som helst omsättning. Vi tidigarelägger våra estimat för intäkterna för OptiFreeze (innan fusion) med ett år, samtidigt som vi justerar ned våra kostnadsestimat, för att reflektera synergierna som vi ser att fusionen medför. Den nya värderingen tar hänsyn till fusionen och inkluderar därmed ett totalt antal aktier om 18,3 m. Få omedelbar tillgång till detaljerad information om tekniska analyser och handelssignaler för OptiFreeze AB aktien. Aktieanalys Optifreeze som tillhör Sällanköpsvaror sektorn är en Hög risk aktie.