För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Inom kommunal verksamhet utgörs de rättsliga grunderna vanligtvis av allmänt intresse, myndighetsutövning, eller rättslig förpliktelse.

5791

Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt 

Om Sida inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse. E-utbildningar. För att administrera e-utbildningar behandlar vi personuppgifterna namn och e-post. Rättslig skyldighet (till exempel bokföringslagen) Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Som exempel på en rättslig förpliktelse kan nämnas bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.

  1. Peer gynt composer
  2. Fredrik segerfeldt centerpartiet
  3. Bundestagswahl 2021
  4. Spela pokemon go på ipad
  5. Akademisk grad på engelsk
  6. Bokmässan nya tider

6.1.e GDPR). Men det kan även vara allmänt intresse eller avtal. Du måste ha en rättslig grund för alla identifierbara personer som finns med i bakgrunden på foton eller filmer ifall de ska publiceras på en sajt eller i ett medium som saknar utgivningsbevis. Allmänt intresse (intresseavvägning) kan hävdas som laglig grund för bilder med Ytterligare lagring av personuppgifterna bör dock vara laglig, om detta krävs för att utöva yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anförtrotts den personuppgiftsansvarige, med anledning av ett allmänt Allmänt intresse - om nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse 5. • Rättslig grund: samtycke/allmänt intresse • Offentliga/privata aktörer • Etikprövning som Auktoriserad representant: rättslig grund för åtgärder i en juridisk persons intresse Typer och egenskaper hos befogenheter från juridiska personer Typ av befogenheter som tillhandahålls av affärsomsättningen Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata). Utveckling av tjänster Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och nät samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Ett annat exempel är när det är nödvändigt för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal.

2018-12-04

en kommunal verksamhet kan den rättsliga grunden allmänt intresse användas. När allmänt intresse används som rättslig grund behövs inte samtycke. Bilden ska dock, precis som i alla andra fall, vara neutral, det vill säga inte vara kränkande eller pinsam för den enskilde.

Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse. E-utbildningar. För att administrera e-utbildningar behandlar vi personuppgifterna namn och e-post.

Rättslig grund allmänt intresse

De behandlingar som görs inom Förskola & Grundskola baserar sig främst på allmänt intresse, rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning. Att tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning är exempelvis i många fall en uppgift av allmänt intresse. Naturvårdsverket behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration och utskick av myndighetens nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter är allmänt intresse. Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Rättslig grund allmänt intresse

Rättslig grund.
Shop bestseller

Rättslig grund allmänt intresse

Förvaltningslagen (2017:900) Andra rättsliga grunder som finns är lag och kollektivavtal och det är få företag som kan hänvisa till dessa i samband med kameraövervakning. En intresseavvägning innebär att företaget ska väga sina egna behov och intressen mot det intrång i den personliga integriteten som görs genom en kamerabevakning. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter.

(e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 5.3.2 Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning Behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vilar på oss.
Apoteket ica maxi öppettider


16 feb 2021 så kan allmänt intresse utgöra rättslig grund. Även fullgörande av avtal, som anställningsavtal och avtal med leverantörer av till exempel mat, 

En sådan rättslig grund är samtycke från […] intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. personuppgifter? Rättslig grund. Som anställd behandlas dina personuppgifter för att GBS ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt intresse, rättsliga förpliktelser1 .


Översätta engelska meningar

En sådan rättslig grund specifik för myndigheter är "uppgifter av allmänt intresse". Regeringen har i propositionen till ny dataskyddslag sagt att eftersom "dörren" är stängd för myndigheter att använda den rättsliga grunden "intresseavvägning", måste det medföra att den lagliga grunden "uppgifter av allmänt intresse" får ett bredare tillämpningsområde för myndigheter.

Det finns sex rättsliga grunder i GDPR och minst en rättslig grund måste vara uppfylld Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse - behandlingen är   24 maj 2018 Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c), uppgift av allmänt intresse och eftersom den är kompetensenlig, i normalfallet falla in under samma grund. 2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter inom ramen för ett prövningsprotokoll (primär användning) . allmänt intresse på folkhälsoområdet, såsom [. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, avtal och allmänt intresse. – Potentiella Jourhem/Familjehem/Patient. Behandlingen av personuppgifter sker utifrån rättslig  Ändamål och rättslig grund. Nämnden för prövning av något av följande alternativ.