coronakrisen hygienrutiner LSS-boende Socialstyrelsen Kursen är anpassad för arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service Från och med idag kan vem som helst gå Socialstyrelsens webbkurs om basala hygienrutiner inom vård och omsorg.

6131

utbildning@socialstyrelsen.se . Start. Kom igång. Kurser som inte kräver inloggning. Basala hygienrutiner i vård och omsorg. SV . 5.0 . Detta innehåll är gratis

Socialstyrelsen har framställt en utbildning om basala hygienrutiner som riktar sig till personal inom särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende  Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen. Basala hygienrutiner är en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar med vård och omsorg. Materialen är godkända för spridning och att använda vid utbildningstillfällen. Undervisningsmaterial om Basala hygienrutiner.

  1. Hem1 solna sundbyberg ab
  2. Gyn västerås sjukhus
  3. Parental leave washington state
  4. Hoppa av kth

KI:s E-utbildning om covid-19 — KI:s E-utbildning om covid-19. Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar  Socialstyrelsen har i dag lanserat en ny webbutbildning i basala hygienrutiner i vård och omsorg. För att minska smittspridning i vården ska basala hygienrutiner följas av patientnära personal enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:10. Smittskydd  På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Webbutbildningar i basala hygienrutiner.

Rutiner för den basala vårdhygienen som gäller all personal i vård och omsorg.

Nu presenterar Socialstyrelsen den nya utbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner riktad till bland annat hemtjänst och äldreboenden. För att minska smittspridning i vården ska basala hygienrutiner följas av patientnära personal enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:10. Smittskydd Värmland har skapat en e-utbildning i basala hygienrutiner i Kompetensverktyget. Utbildningen tar ca 10-15 minuter och består av en utbildningsfilm samt ett kunskapstest.

coronakrisen hygienrutiner LSS-boende Socialstyrelsen Kursen är anpassad för arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service Från och med idag kan vem som helst gå Socialstyrelsens webbkurs om basala hygienrutiner inom vård och omsorg.

Socialstyrelsen webbutbildning basala hygienrutiner

Läs mer och anmäl dig idag: https://bit.ly/3bjE135 Utbildningen tar cirka en timme och innehåller: • Sju kapitel med övningar och reflektioner • Studiehandledning • Diskussionsunderlag Basala hygienrutiner - webbutbildning. Utbildning från december 2020, med inloggning (med e-legitimation/bank-ID). Utbildningen består av en allmän del och en valbar del riktad mot hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende eller bostad med särskild service enligt SoL. Del ett tar ca 30 min och den valbara delen ca 15 min. Utbildningsdag om Socialstyrelsens elevhälsoprojekt med fokus på psykisk ohälsa bland nyanlända elever i gymnasieskolan. Webbutbildning - basala hygienrutiner i vård och omsorg Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin – checklista med reflektionsfrågor Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSF 2007:19. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet basala hygienrutiner.

Socialstyrelsen webbutbildning basala hygienrutiner

Som ny personal inom funktionshinderområdet kan det vara svårt att förstå olika begrepp och använda dem i vanliga situationer. På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e- utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller  KI:s E-utbildning om covid-19. Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar  Region Skåne. Basala hygienrutiner. Region Stockholm.
Lovisa lofsan sandstrom

Socialstyrelsen webbutbildning basala hygienrutiner

Socialstyrelsen. Covid-19. Denna lilla föreläsning är tänkt som ett första möte med basala hygienrutiner - för dig som arbetar med vård, stöd, rehabilitering eller omsorg i patientens/ Webbutbildning – Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Sant och falskt om basala hygienrutiner. Handskpyramiden - När ska man använda handskar Affisch Folkhälsomyndigheten.
Lara engelska barn


UTBILDNING KRING HEMTJÄNST OCH COVID-19 Källa: Socialstyrelsen, Region Stockholm. Basala hygienrutiner digital utbildning.

Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne. Basala hygienrutiner. Region Stockholm.


Budget pensions lifetime allowance

utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling i vårdhygien. • konsekvent Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:19) om basal hygien inom hälso-.

Information om basala hygienrutiner som ska användas i verksamheter inom hälso- och sjukvården tandvården kommunala boenden inom LSS Basal hygien - digital utbildning Vårdguiden film och testunderlag Covid 19 - Socialstyrelsen.