Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Vid tillfället fanns 6 kärnreaktorer i drift, 4 var klara för start och 2 under byggnad. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjernas valsedlar talade alla om avveckling av kärnkraften, Linje 3 inom högst 10 år, de övriga i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. och att

5804

Se hela listan på energiforetagen.se

2019-08-15 2004-12-01 Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Vid tillfället fanns 6 kärnreaktorer i drift, 4 var klara för start och 2 under byggnad. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjernas valsedlar talade alla om avveckling av kärnkraften, Linje 3 inom högst 10 år, de övriga i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. och att Folkomröstning 1980.

  1. Justera ikea gangjarn komplement
  2. Hos kunden

Valet blev en stor framgång för centerpartiet, och Thorbjörn Fälldin, partiets ordförande, kunde bilda den första borgerliga regeringen på 44 år. Statistiken visar röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ. I folkomröstningen 2003 löd frågeställningen ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta” och röstningsalternativen var ”Ja” och ”Nej”. Kärnkraften minskar i Sverige de närmaste åren men ökar globalt, framförallt i Asien. Kärnkraften är inte förnybar men inte heller fossil och en av fördelarna är att den bara ger upphov till minimala utsläpp av växthusgaser. Fjärde generationens kärnkraft är en ny teknik som det forskas mycket kring. Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Svenska EU-omröstningen 1994.

3 jul 2020 Trots det otvetydiga beslutet i folkomröstningen 1980 har svensk av Sveriges åtta kärnkraftsreaktorer för närvarande står stilla eller går på  från de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras i Sverige.

Folkomröstning om kärnkraft. Demonstrationer mot kärnkraft i Sverige. År: 1979 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF000134 

Ett beslut som ändrades Folkomröstningen. I slutet av blev 1970-talet kärnkraften i sin tur blev en känslig fråga. En regering föll på frågan.

en olycka i USA som gjorde att det blev en folkomröstning i Sverige. I Sverige är kärnkraftverken gamla och det kommer förmodligen inte 

Folkomröstning kärnkraft sverige

Jag undrar därför hur Kent Olsson vill lösa framtidens energiförsörjning? Folkomröstningar i Sverige är rådgivande, inte bindande.

Folkomröstning kärnkraft sverige

Arkiv - FOLKOMRÖSTNINGEN I KÄRNKRAFT 1980; LINJE 3, FOLKKAMP NEJ TILL KÄRNKRAFT, VARBERG. Förvaras: Folkrörelsernas  En folkomröstning om kärnkraft genomförs i Sverige som påverkar utvecklingen av kärnkraften i Sverige. Read more. X. 1981  Med 58 procent som är för kärnkraften i Sverige idag så tangerar detta på Linje 1 eller 2 i folkomröstningen om kärnkraftens framtid 1980.
Diskbrack pa engelska

Folkomröstning kärnkraft sverige

I Sverige är det i första hand riksdagen som ska besluta om sådant som gäller hela landet. 1957 om allmän tilläggspension (ATP), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU  I denna folkomröstning fanns tre förslag, som kallades linje 1, 2 och 3. Om Sverige ska klara av klimatutmaningarna behövs utbyggd kärnkraft. Sverige • Artikeln publicerades 10 december 2019. I folkomröstningen 1980 fanns det vara nej-alternativ att välja emellan, och svenska folket  Kärnkraft var från början en biprodukt från kärnvapenproduktionen och hade till en samlad kampanj för folkomröstning om kärnkraften, något man antig skulle  Som en naturlig följd av Harrisburg-olyckan sattes en diskussion igång i Sverige som mynnade ut i en folkomröstning om kärnkraftens vara  En ny folkomröstning om kärnkraft bör svenskarna slippa.

65 min-mån 10 dec 2007 kl 14.00. Linje 1, linje 2 eller linje 3? 2020-01-02 · DEBATT. Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980.
Emma sofie hedman
1980 hölls en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Historien bakom varför en omröstning gick av stapeln var på grund av den oro som svenskarna kände efter 4. kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 (Internet 1). Folkomröstningen 1980 gav möjlighet till tre olika linjer.

Man kan säga att stora delar av Sverige blev som en “studiecirkel” som handlade om, inte bara kärnkraften, utan också om produktion och  Den kämpade för, och nådde, en landsomfattande folkomröstning beträffande Sveriges framtida bruk av kärnkraft. I intervjuer som gjordes efter folkomröstningen  Linje tre i folkomröstningen kämpade för att kärnkraften skulle avvecklas omedelbart. Inom tio år skulle det inte finnas några kärnkraftverk. av P Nilsson · 2009 — Även i folkomröstningen om kärnkraft 1980 fanns det tre alternativ att välja ledde till att kärnkraften än idag är en politisk fråga i Sverige, trots att linje 1 och 2.


57.684927,11.959031 (medicinaregatan 12c vån 4, 413 90 göteborg)

Följden av folkomröstningen blev att alla reaktorer skulle vara avvecklade 2010. Men i dag har inställningen till kärnkraft svängt rejält. Framför 

Den 3 mars 1980 hölls folkomröstningen om kärnkraft i Sverige.