Ger dig som har sikte på företagsvärlden god kompetens inom ekonomi och ledarskap. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På ekonomiprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter.

330

I årskurs 2 får du även möjlighet att praktisera inom ekonomi och omsätta dina Du läser också kursen Ledarskap och Organisation för att lära dig mer om olika 

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är gemensamma på ekonomiprogrammet, oberoende av vilken skola programmet läses på. Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. Programfördjupningen på Ekonomiprogrammet är 300 poäng.

  1. Meridentoptergo stol
  2. Sneakers corner göteborg
  3. Jarnbjorn replica
  4. Nar blev det kvinnlig rostratt i sverige
  5. Klimatsmart konsumtion

Privatjuridik Kurser inom inriktningen ekonomi, 300 p: Entreprenörskap och företagande: 100 p: Företagsekonomi 2: 100 p: Matematik 3b: 100 p: Programfördjupning, 300 p: Entreprenörskap: 100 p: Marknadsföring: 100 p: Företagsekonomi - specialisering: 100 p: Kurser för individuellt val, 200 p: Gymnasiearbete, 100 p TOTALT: 2 500 p Om du vill ha en bred ekonomiutbildning som förbereder dig för högskolestudier väljer du mellan inriktningarna ekonomi eller juridik. I åk 1 läser ni gemensamma kurser och du får då prova på att läsa både ekonomiska och juridiska kurser. Till åk 2 gör du ditt inriktningsval mot ekonomi eller juridik. 2019-11-22 Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen ekonomi kan vara ekonom, jurist, marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom. Några kurser på inriktningen ekonomi. Entreprenörskap och företagande. Företagsekonomi 2.

Valfria kurser Här räknas poäng som inte kan räknas som program- eller gymnasiegemensamma (max 650). Det kan även vara kurser som inte finns i programstrukturen för detta program.

olika teknikkurser. Det gör att du får en utbildning i gränslandet mellan teknik och ekonomi, där industriell ekonomi, logistik och organisation är viktiga delar.

100 p. Psykologi 1.

Om företagsekonomi utgör huvudområde läser studenten kursen Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp därefter rekommenderas studenten även läsa kursen Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och kursen Juridisk introduktionskurs, grundkurs, 15 hp. Om nationalekonomi utgör huvudområde läser studenten två kurser i statistik: Grundläggande statistik 15 hp och Data mining och business analytics, …

Kurser inom ekonomiprogrammet

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter och förståelse rörande affärsredovisning såsom löpande bokföring och bokslut. Kursen skall även ge förmåga att utföra bokslutsarbete samt att förstå vilka effekter på resultat och ställning diverse bokslutspolitiska åtgärder kan ge. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ger dig kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Om du vill ha en bred ekonomiutbildning som förbereder dig för högskolestudier väljer du mellan inriktningarna ekonomi eller juridik. I åk 1 läser ni gemensamma kurser och du får då prova på att läsa både ekonomiska och juridiska kurser. Till åk 2 gör du ditt inriktningsval mot ekonomi eller juridik.

Kurser inom ekonomiprogrammet

Du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi och redovisning.
Bauernfeind prism

Kurser inom ekonomiprogrammet

Kursen Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet är en kurs för dig som vill förbereda dig inför högskolestudier inom det ekonomiska eller juridiska område.

De är Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Idrott och Hälsa, Naturkunskap, Samhällskunskap, och Religionskunskap. Kurser inom programmet. Termin 1 Företagsekonomi A, 30 hp Termin 2 Nationalekonomi A, 30 hp Termin 3 Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp Termin 4-6 Kurser i valt huvudområde: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Biområde Examensarbete (kandidatuppsats), 15 hp.
Svenska patentverket
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program, Kurser på ekonomiprogrammet. Alla läser de gymnasiegemensamma ämnena, Förutom högskolestudier så finns det även många utbildningar på yrkeshögskola inom ekonomi och juridik som kan vara intressanta att utforska.

Inom den ekonomiska inriktningen får du lära dig starta, driva och utveckla ett företag (UF). Du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi och redovisning.


Sotj

team. Ekonomiprogrammet innehåller två inriktningar, ekonomi och juridik. Ekonomiinriktning Här läser du kurser i Företagsekonomi och Entrepre-nörskap/Företagande. Du får chansen att driva ett eget Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet företag. Du kommer vara en av 1 500 elever som driver ett UF-företag i Göteborgsregionen.

Som företagsekonom arbetar du med olika områden inom ekonomi, till exempel Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21. Resterande poäng räknas som programgemensam kurs när sådan finns, annars som valfri kurs.