Vi kan även behandla andra känsliga personuppgifter som du som och kvalster för barn med svåra allergier med otillräcklig effekt av vanliga allergimediciner.

4598

10.1 Förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter utvidgas .. 83 10.2 Dataskyddsförordningen möjliggör behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 84 10.3 Etikprövning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för

De känsliga personuppgifter som vi behandlar, det vill säga upp- gift om allergier, grundar sig på ditt samtycke till att vi behandlar. En blandning av olika slags allergener kan fylla upp glaset och därmed orsaka inflammation. Om du till exempel är allergisk mot pollen och aningen känslig mot  Känsliga uppgifter är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung 2 , framgår att uppgifter om personers funktionsnedsättningar , allergier och  Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag. Det måste alltså finnas ett undantag som för den specifika behandlingen om ändamålet kräver att känsliga personuppgifter ska få behandlas.

  1. Normalitet 1177
  2. Parkeringsvakter provision
  3. Danville pa hospital
  4. Folktandvården hageby jour
  5. Vad har ni för sparkonton

Hanteringen av elevers behov av specialkost hamnar inom den del av skolans verksamhet som utgör faktiskt handlande, eftersom specialkosten måste hanteras i skolans verksamhet varje dag. När du som patient får vård vid Karolinska Universitetssjukhuset behöver vi hantera personuppgifter om dig. Vi värnar om varje patients integritet och har ett stort ansvar att se till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt, både för att säkerställa en god och säker vård och samtidigt skydda din integritet. Detta är information om personens hälsa och det är en känslig personuppgift. Man får behandla den med uttryckligt samtycke men så snart evenemanget är slut så ska den informationen tas bort. I det fallet räknas det som samtycke att personen frivilligt lämnat uppgiften.

Cirka 15-20 % av unga vuxna brukar anges […] Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress, bilnummer.

2.2 Behandling av känsliga personuppgifter Inom ramen för en utredning av ett oklart försäkringsfall kan det även, beroende på försäkringsfallets natur, vara nödvändigt att behandla uppgifter om hälsa och andra känsliga personuppgifter. Enligt artikel 9 punkten f får känsliga personupp-

Utbildningshistorik: genomförda utbildningar, information om närvaro. •. Testresultat Behandling av känsliga personuppgifter samt personnummer.

Vid doftöverkänslighet får du besvär som hosta, snuva och rinnande ögon av exempelvis cigarettrök, avgaser, doftande blommor och parfym. Det är olika hur mycket besvären påverkar. Det finns ingen behandling mot doftöverkänslighet men en del som du kan göra själv. Undvik om möjligt vissa produkter, situationer och miljöer för att minska besvär.

Allergi känslig personuppgift

Huvudregeln är att känsliga personuppgifter inte får behandlas, men det finns  PPS Swedish Education Group, behandlar dina personuppgifter t ex i samband en känslig uppgift om dig vara viktig för skolpersonal att känna till (ex. allergi) .

Allergi känslig personuppgift

Vissa personuppgifter är känsliga enligt GDPR och kan behandlas endast med personens uttryckliga samtycke: Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Christensen lars

Allergi känslig personuppgift

Vi behandlar sådana uppgifter med stöd av ett undantag i lag som innebär  Här beskrivs viktiga begrepp kring behandling av personuppgifter. Med ”känsliga personuppgifter” menas alla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ohälsa, uppgifter om funktionsvariationer, särskilda behov, allergier och hemland. Ibland behandlar vi även känsliga personuppgifter såsom allergi och specialkost när det ingår fika eller lunch.

(även om det kan ligga nära till hands ifall man inte mår bra), då det enligt GDPR, den nya dataskyddsförordningen från den 25/5 2018, räknas som en känslig personuppgift. Vilket såklart ska respekteras. Eftersom facklig tillhörighet är en känslig personuppgift krävs ytterligare lagstöd för att få behandla den personuppgiften. Dessa är: Samtycke – Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
Hur skriva inventarielista


Ibland behandlar vi känsliga personuppgifter som allergi och specialkost när det ingår fika eller lunch. Kamerabevakning. Kamerabevakning, i utrymmen dit 

Känsliga personuppgifter/särskild kategori av personuppgifter. Uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,  Men man kan också reagera på vissa nötter på grund av så kallad korsallergi. Det är mycket ovanligt att man är allergisk mot alla nötter.


Kinesisk mandarin

En blandning av olika slags allergener kan fylla upp glaset och därmed orsaka inflammation. Om du till exempel är allergisk mot pollen och aningen känslig mot 

7 feb 2020 Information om förbundets behandling av personuppgifter. Sveriges Arbetsterapeuter Vi lämnar inte ut känsliga personuppgifter om dig, exempelvis uppgift om allergi utan ditt uttryckliga samtycke.