Vi producerar läromedel, men anpassar också läromedel från andra förlag. Läs mer om produktion av anpassade läromedel i vår webbutik. Vi kartlägger behoven. Vilka behov av läromedel finns inom olika elevgrupper? Vi gör årliga kartläggningar, som presenteras på vår sida för läromedelsproducenter.

8680

anpassade läromedel och leksaker Rektor ansvarar för att läromedel köps in. Erbjuder råd och stöd i val av läromedel. Utvecklar, producerar, säljer och ger råd om läromedel/leksaker. Ger produktionsstöd. Anpassade lokaler och miljöer Rektor ansvarar för anpassningar och inköp av tekniska hjälpmedel. Erbjuder råd vid anpassning av

Talande Webb. Fortbildning Tillbaka Grundläggande kurs om Deltagaren får kunskap om att anpassa lärmiljön och undervisningen för elever och vuxna med synnedsättning. SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för … Först skenar hans livliga fantasi iväg, men tillsammans med hologrammet ”Hollo” och sin syster Kim, reder han ut vad uttrycket egentligen betyder. Se alla avsnitt och tillhörande övningsmaterial på SPSM play: https://spsmplay.spsm.se Just nu erbjuder vi SPSM play kostnadsfritt, precis som våra övriga digitala läromedel!

  1. Campingar öppna året runt
  2. Bra engelska
  3. Lon produktchef
  4. Nationellt prov matematik 1a
  5. Angervaks inglise keeles
  6. Organisationsnummer och ocr samma sak
  7. Anna kuylenstierna
  8. Rabatt komplett apotek
  9. Maksa-arvot
  10. Heroinmissbrukare beteende

Frågor och svar om anpassade läromedel Produktionsgång SPSM på Facebook SPSM på Twitter SPSM på Youtube RSS. Kontakta oss. Telefon: 010 473 50 00 . En del elever behöver läromedel där texterna är lättlästa, det vill säga korta texter som i olika grad är kognitivt anpassade. Det kan även vara viktigt med en anpassad layout, där exempelvis text och bild samverkar och där bilderna inte innehåller många detaljer – tydlig layout .

Läromedel där det finns förkortade versioner för att enklare ta sig igenom omfattande textmängder får inte egenskapen lättläst i Hitta läromedel.

Hitta läromedel är en söktjänst framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här samlar vi läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang.

Detta material finns inte i Legimus, utan finns att köpa hos SPSM. Folkhögskola.

individanpassade stödåtgärder erbjudas. inför terminsstart och att anpassade läromedel beställs i tid. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,.

Spsm anpassade läromedel

10 dec. 2018 — sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också vid några av Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, barn-/​elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel,  Regeringens mål för SPSM Enligt instruktionen för den nya myndigheten ska SPSM Det råder stor skillnad mellan tillgången av anpassade läromedel för  Fortbildning viktigare än nya kursplaner och läromedel Anpassade högskoleprov för personer med dyskalkyli? SPSM: Så skulle fler elever klara matten. anpassas till olika format och olika användare, i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Inom SPSM arbetar vi med ett helhetsperspektiv. 2019-mar-09 - Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan 2016 gjorde Skolinspektionen med stöd av SPSM en kvalitetsgranskning av skolors  Barnens program är anpassat från barnens förutsättningar, möjligheter och behov. Anpassade läromedel.

Spsm anpassade läromedel

Den följande texten beskriver hur SPSM:s anpassning av tryckta förlags läromedel i dag görs för elever som läser punktskrift. SPSM producerar specialpedagogiska läromedel i den mån behoven inte Läromedelsutställningar Nyhetsbrev Anpassade läromedel, för elever med  Digitalt läromedel lär elever om växter omkring oss Tillsammans med SPSM formar och utvecklar Teknikhuset webbaserade läromedel som hjälper elever Dessutom finns anpassade övningar där eleven arbetar med bilder istället för text . 6 feb 2018 Jonny Fjellner är chef på SPSM:s läromedelsavdelning till så kallade tillgängliga läromedel, alltså läromedel anpassade för att kompensera  3 Läromedel Myndigheten ska vad gäller de verksamheter som avses i 2 främja och informera om tillgången till anpassade läromedel för barn, ungdomar och  in sina svar. ⮚ Kompisredovisning exempelvis “Turas om”.
Skvadern gymnasieskola

Spsm anpassade läromedel

Nätverka, tipsa, ta plats och hjälpas åt. Vägen mot språken - ett digitalt läromedel för den som är nybörjare på teckenspråk och vill lära sig teckna.

Tolk i skolan - Läromedel på svenskt teckenspråk från SPSM anpassade läromedel och leksaker Rektor ansvarar för att läromedel köps in. Erbjuder råd och stöd i val av läromedel. Utvecklar, producerar, säljer och ger råd om läromedel/leksaker.
Fysiska arbetsmiljön lärare
Kontakt i SPSM Fortbildning. Telefon: 010 473 50 00. Support: Kontakt med support. Till innehåll på sidan. Talande Webb. Fortbildning Tillbaka Grundläggande kurs om Deltagaren får kunskap om att anpassa lärmiljön och undervisningen för elever och vuxna med synnedsättning.

Vi har flera läromedel inom sfi för att du och dina elever ska hitta vägen som passar just er. Se vårt utbud för sfi här! att förstå texter, att få ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, anpassade läromedel, digital teknik SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten. lärmiljöer.


Lågt differentierad bröstcancer

SPSM tar ställning till om ansökan ska beviljas. Läromedlet märks upp digitalt med märkspråket EPUB 3. Uppmärkningen görs av externa producenter. Efter uppmärkningen sker en pedagogisk bearbetning. Läromedel för punktskriftsläsande elever behöver ha en layout som är linjär och logiskt strukturerad.

Sök läromedel med Åtkomlig text Anpassade format. Med egenskapen åtkomlig text kan du hitta läromedel som är anpassade för elever med svår synnedsättning och elever med blindhet till bland annat formaten Textview och E-bok HTML.