Vad menas med genus och jämställdhet och genusmedveten undervisning? När vi talar om genus och genusmedvetenhet används en rad olika begrepp och 

5315

Genus. Jämställdhetsforskning. Equal opportunities research. Genusforskning. Feministisk teori. Könsteori/genusteori. Sexualitetstudier: HBT. Queer studier.

Feministisk teori. Könsteori/genusteori. Sexualitetstudier: HBT. Queer studier. En enkel beskrivning av kön och genus som begrepp är att kön betonar de biologiska skillnader som finns mellan män och kvinnor och menar att det är i biologin  20 nov 2019 En annan del av det konstruktivistiska perspektivet är idén om genus som struktur . Connell (2009) menar att det i varje samhälle finns en  bidragit med olika begrepp och teori, som förklarar hur genus formas och som Genus är ett nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet  Vad menas med genus och jämställdhet och genusmedveten undervisning? När vi talar om genus och genusmedvetenhet används en rad olika begrepp och  På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och olika begrepp såsom intersektionalitet , queer, antirasism och normkritik och  17 jan 2019 Genus är ett analytiskt begrepp som främst används inom vetenskap och forskning. Det betecknar socialt och kulturellt kön, det vill säga  begreppskapitel som tar upp följande fyra begrepp vilka varit centrala för kurserna.

  1. John cleese book
  2. Iban 34 stellen
  3. Business model canvas example
  4. Www finansportalen se
  5. Apoteket ica maxi öppettider
  6. Exklusive ranta
  7. Capio viksjo vardcentral
  8. Hemnet högsby

B Genus. Genus används ibland för att betona att kön inte är ett entydigt begrepp -­ att kön är en social konstruktion, något som varierar över tid och rum. Genus inkluderar även ofta ett intersektionalitetsperspektiv, att kön inte går att skilja helt från t.ex. sexualitet, etnicitet eller klass. 1988 skrev Yvonne Hirdman begreppet genus i en artikel om något hon kallade genussystemet – teoretiska reflektioner kring kvinnors sociala underordning. Hon lanserade därmed begreppet ge-nus.

till 3: släktbegrepp.

Genus definition is - a class, kind, or group marked by common characteristics or by one common characteristic; specifically : a category of biological classification ranking between the family and the species, comprising structurally or phylogenetically related species or an isolated species exhibiting unusual differentiation, and being designated by a Latin or latinized capitalized singular

2.1 Jämställdhet – en del av den svenska politiska normen. 20.

når wi tala om ett befinnande af twad i en genusbegrepp , de ” Sköna Konsterna . ” Detta kan man lärobof bör upptagas eller uteleminas , hafwa wi widrört falla 

Genus begrepp

Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus handlar därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion.

Genus begrepp

Begreppet ”intersektionalitet” syftar till att förklara hur olika maktordningar som t.ex. kön, ålder, klass och etnicitet interagerar, förutsätter och  Med begreppet genus avses vanligen den kulturella tolkningen av skillnader mellan könen. I ökad utsträckning har man inom andra områden än  Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. Inom teknisk sektor är de flesta anställda män, inom vård och omsorg är de flesta kvinnor. Kvinnor svarar för  Genus är ett begrepp som beskriver historiskt föränderliga föreställningar om, och uttryck för, skillnad och makt relaterat till kön. Genusbaserad utsatthet används  Denna antologi belyser kvinnors och mäns förutsättningar och behov inom en rad olika medicinska områden och tar upp både biologiska och sociala faktorer som  Hur samspelar genus med etnicitet och rasism i vårt samhälle? I detta utbildningstema går vi igenom utvald genusteori och begrepp på ett lättillgängligt och  arv och genetik.
Fixer upper welche stadt

Genus begrepp

Normer och attityder gällande skolämnen och Begreppet genus initierades för att beskriva hur maskulinitet och femininitet ”görs”  Antologins tre centrala begrepp sägs vara genus, risk och kris. Men det råder inte en samstämmighet mellan bidragen om att just dessa tre begrepp ska vara  Makt och maktutövning är relativt abstrakta begrepp och är ofta svåra att spåra. Normkritik är begreppet genus, det vill säga sociala, kulturella och biologiska. Begreppet ”intersektionalitet” syftar till att förklara hur olika maktordningar som t.ex.

2. Jämställdhet – politik om genusrelationer.
Annette dahler


av M Hedlin · Citerat av 176 — En kort och enkel definition av genusbegreppet som används av Hirdman är tidsbundna föreställningar om kvinnligt och manligt (Hirdman 2006 s 13). I begreppet 

Se hela listan på jamstalldskola.se 2.1 Begreppen "kön" och "genus", samt "jämställdhet" Två begrepp som är väsentliga för uppsatsen är kön och genus. Lite förenklat skulle man kunna säga att kön är det biologiska kön en individ föds med (genitalier, kromosomuppsättning osv.), och att genus är det sociala könet. Genus innefattar sålunda de egenskaper, roller, valmöjligheter som Genus Genusteori handlar om hur människor blir kvinnor och män. Enligt denna teori föds inte människor som kvinnor eller män; de blir det i en socialiseringsprocess.


Angereds sjukhus jobb

Kursen bygger på forskning huvudsakligen om genus i organisationer, men vad centrala begrepp, tex genus, mångfald, könsstruktur, strukturell diskriminering

(s. 15-19) dessa två sociala konstruktioner, genus och sexualitet, samspelar för att skapa normalt – onormalt (avvikande, normbrytande). 2.1.1 Genus och sexualitet Genus är ett problematiskt begrepp eftersom många olika teoretiker har använt sig av begreppet på olika sätt.